1
Sprawy rodzinne

Prawo rodzinne - Wrocław

Kancelaria Adwokacka Izabela Kusz

Adwokat rodzinny z Wrocławia świadczy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego, w której zakres wchodzą:

 • Sprawy rodzinne o rozwód i separację
 • Sprawy rodzinne o wydanie Europejskiego Tytułu Wykonawczego w sprawach rodzinnych
 • Sprawy rodzinne o władzę rodzicielską i ustalenie pieczy
 • Sprawy rodzinne o alimenty: zasądzenie alimentów, obniżenie alimentów, uchylenie obowiązku alimentacyjnego, wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego
 • Sprawy rodzinne o wyrażenie przez Sąd zgody na czynności przekraczające zwykły zarząd majątkiem dziecka lub osoby ubezwłasnowolnionej
 • Sprawy rodzinne o ubezwłasnowolnienie w całości lub części
 • Sprawy rodzinne o ustanowienie opiekuna lub kuratora
 • Sprawy rodzinne o ustalenie kontaktów z małoletnim
 • Sprawy rodzinne o ustanowienie rozdzielności majątkowej
 • Sprawy rodzinne o podział majątku
Skontaktuj się z nami

Adwokat rodzinny Wrocław

Rozstanie dwojga ludzi, których związek był zalegalizowany prawnie, wiąże się zawsze z wniesieniem sprawy o rozwód. Często sprawa o rozwód jest bardzo emocjonalnie odbierana przez małżonków. Adwokat rozwodowy pomaga przejść przez ten skomplikowany proces. Oprócz samego rozwiązania małżeństwa, pozostają jeszcze do uregulowania inne kwestie, o których Sąd może orzekać w rozwodzie, m. in. kwestia władzy rodzicielskiej, ustalenie częstotliwości widzeń rodzica z dziećmi (kontakty), sprawa o alimenty na rzecz dziecka czy byłego małżonka, podział lokalu do wspólnego korzystania czy nawet podział majątku stron, o ile nie jest on skomplikowany i nie przedłuży postępowania.

Prawnik rozwodowy Wrocław

Prawnik rozwodowy z Kancelarii Adwokackiej Izabeli Kusz we Wrocławiu świadczy usługi związane z prawem rodzinnym na każdym etapie sprawy rozwodowej.

Sprawy rodzinne w świetle prawa reguluje kodeks rodzinny i opiekuńczy. Zadania, przed którymi niejednokrotnie staje adwokat rodzinny z Wrocławia, to również sprawy alimentacyjne na rzecz byłego małżonka.

Sprawa o alimenty na rzecz byłego małżonka

Doprowadzenie do rozwodu z orzekaniem o winie lub bez orzekania o winie, połączone z żądaniem alimentów od byłego małżonka wymaga bieżącej wiedzy o regulacjach w prawie rodzinnym i opiekuńczym, którą powinien posiadać dobry adwokat rodzinny.

Żądanie zasądzenia alimentów od byłego małżonka winno być zgłoszone w pozwie lub w toku sprawy przed sądem. Wniosek o alimenty powinien być skonstruowany w profesjonalny sposób, a żądanie przemyślane i należycie uzasadnione.

Adwokat rodzinny a koszty rozwodu i spraw o alimenty

Prawnik rodzinny z Kancelarii adwokackiej Izabeli Kusz we Wrocławiu bierze czynny udział w procesie o sprawy alimentacyjne jak i w sprawach o rozwód. Koszty postępowania sądowego reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości, a koszty adwokackie w sprawie o alimenty i rozwód zależą od wielu czynników, między innymi od stanu faktycznego, nakładu pracy adwokata oraz ilości rozpraw. Nie zawsze adwokat rozwodowy z Wrocławia, musi być jednak droższy od prawnika z innego miasta.

Rozdzielność majątkowa, podział majątku, rozwód

Wniesienie sprawy o rozwód to początek procesu, którego stałym elementem będzie konfrontacja stron. Po jego zakończeniu, byli małżonkowie często pragną również wykonać podział majątku, Większość tego typu spraw kończy się złożeniem sprawy w sądzie o podział majątku wspólnego. Przy usprawnieniu przebiegu sprawy, warto skorzystać z pomocy prawnej, którą oferuje adwokat.

Dlaczego warto zatrudnić prawnika rodzinnego?

Sprawy rodzinne to nie tylko aspekt prawny. Są to sprawy, które wzbudzają wiele emocji u obydwu stron takiego postępowania. Bardzo często, osoby, których dana sprawa rodzinna dotyczy, nie są w stanie prawidłowo się komunikować. Konflikt prywatny, jaki istnieje pomiędzy stronami bardzo często wchodzi na grunt sprawy sądowej i wpływa na możliwości zakończenia sporu sądowego. Dobry prawnik rodzinny jest w stanie prowadzić sprawę nie tylko w aspekcie prawnym ale również pomóc Klientowi na nawiązaniu prawidłowej relacji z drugą stroną lub prowadzić sprawę rodzinną w taki sposób, aby kontakt Klienta z drugą stroną był ograniczony. Ma to miejsce m. in. w przypadku spraw rozwodowych,dotyczących alimentów czy opieki nad wspólnym dzieckiem.

Jak przygotować się do spotkania z adwokatem rozwodowym?

Prawnik rozwodowy już w czasie pierwszego spotkania ma możliwość ustalenia z Klientem kierunku prowadzenia sprawy. W czasie spotkania z prawnikiem rodzinnym sama rozmowa adwokata z Klientem pozwala na podjęcie najlepszych dla Klienta działań w jego sprawie. Oczywiście, poza rozmową z adwokatem, niezbędne jest także przedstawienie przez Klienta dokumentów, o których prawnik rodziny wcześniej informuje Klienta. Rozwód i sprawa o alimenty to sprawy, gdzie adwokata rodzinny wiele faktów można wykazać na podstawie dokumentów pozyskanych od Klienta.

Pytania i odpowiedzi

 1. Jak ustala się wysokość alimentów?
  Wysokość alimentów sąd ustala indywidualnie dla każdej sprawy o aliementy. W czasie ustalania wysokości kwoty bierze się pod uwagę dwa czynniki: usprawiedliwione potrzeby osoby uprawnionej do pobierania alimentów (np. wydatki na leczenie dziecka czy potrzeby szkolne), a także możliwości zarobkowe i majątkowe osoby zobowiązanej do płacenia alimentów (np. poziom życia, wykształcenie, wiek, dochody). Nasz adwokat pomoże uzyskać odpowiednio wysokie alimenty klientom zamieszkującym Wrocław w sprawie o rozwód jak i o alimenty. Adwokat może również wystąpić w roli pełnomocnika i wnieść sprawę o rozwód.
 2. Kto może złożyć pozew o rozwód?
  Pozew o rozwód może wnieść każdy z małżonków. Można to zrobić samodzielnie lub przez adwokata rodzinnego z Wrocławia, czyli pełnomocnika w sprawie rozwodowej. Pozew sporządza się w dwóch egzemplarzach – jeden zostaje przekazany do sądu, a drugi doręczony współmałżonkowi, który musi się do niego ustosunkować. Dokument należy złożyć w sądzie okręgowym, który leży w okręgu ostatniego miejsca zamieszkania małżonków.
 3. Komu przyznawana jest władza rodzicielska po rozwodzie?
  Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, a dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską do ukończenia 18 lat. W istotnych sprawach rodzice powinni rozstrzygać wspólnie, a jeśli nie dojdą do porozumienia, decyzję może podjąć sąd opiekuńczy. Jeśli jedno z rodziców nie żyje lub nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, władza rodzicielska przysługuje drugiemu rodzicowi. Istnieje również możliwość ograniczenia lub odebrania władzy rodzicielskiej – szczegółów na ten temat udzieli prawnik rodzinny z Wrocławia. Takie sprawy rozpoznaje sąd w sprawach o rozwód lub w sprawie o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej.
 4. Co zawiera pozew o rozwód?
  Pozew rozwodowy składa się z wniosku o rozwiązanie małżeństwa – orzeczenie rozwodu, w którym trzeba uwzględnić, czy domagamy się rozwodu z orzekaniem o winie małżonka czy bez orzekania o winie. Pozew o rozwód musi również zawierać informacje na temat daty i miejsca zawarcia związku małżeńskiego oraz własnoręczny podpis osoby składającej pozew lub jej pełnomocnika. Aby mieć pewność, że pozew zostanie sporządzony prawidłowo, warto zadbać o to, by sporządził go adwokat rozwodowy, którego obszarem działania jest Wrocław. Ponadto, pozew może zawierać również żądania dotyczące wspólnych małoletnich dzieci stron, jeśli strony posiadają dzieci oraz żądanie podziału mieszkania do wspólnego korzystania czy orzeczenia przez sąd eksmisji jednego z małżonków.
 5. Czym różni się trwały i zupełny rozpad pożycia małżeńskiego?
  Orzeczenie o rozwodzie można uzyskać wtedy, gdy sąd uzna zupełny i trwały rozkład pożycia małżonków. Rozkład jest zupełny, gdy między małżonkami nie istnieje wspólnota duchowa, fizyczna ani gospodarcza. Z kolei rozkład trwały oznacza, że powrót małżonków do pożycia jest niemożliwy, a rozpad małżeństwa nieodwracalny. Adwokaci od rozwodów z Wrocławia wyjaśnią wszelkie kwestie związane z terminologią prawniczą i pomogą uzyskać oczekiwany wyrok w jak najkrótszym czasie.
prawo.jpeg
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
 • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
  Barbara Nowacki
 • 1
 • 2
 • 3