1
Sprawy cywilne, gospodarcze
i pracownicze

Prowadzenie spraw cywilnych, gospodarczych i pracowniczych

 • Reprezentowanie Klientów przed Sądami wszystkich instancji
 • Sporządzanie pism procesowych
 • Sporządzanie umów i opiniowanie umów
 • Sporządzanie opinii prawnych
 • Sprawy konsumenckie
 • Sprawy o odszkodowanie
 • Odwołania od decyzji ubezpieczyciela
 • Sprawy z tytułu gwarancji i rękojmi za wady fizyczne i prawne
 • Odwołanie darowizny
 • Sprawy o wydanie Europejskiego Tytułu Wykonawczego
 • Reprezentowanie Klientów w postępowaniu egzekucyjnym
 • Pozew o zapłatę, o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, nakazowym i uproszczonym
 • Skarga na czynności komornika
 • Wniosek o przywrócenie terminu
 • Sprzeciw od wyroku zaocznego, nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym, uproszczonym i nakazowym
 • Zakładanie spółek
 • Prowadzenie spraw spółek
 • Odwołanie od wypowiedzenia umowy pracę
 • Sprawy o mobbing
 • Sprawy o wydanie świadectwa pracy, zapłatę wynagrodzenia za pracę

Skontaktuj się z nami

prawo.jpeg
Ubi societas, ibi ius
Gdzie społeczeństwo, tam prawo.
 • Bardzo potrzebowałam pomocy adwokata. Na pierwsze spotkanie w Kancelarii z Panią Izabelą szłam zestresowana. Niepotrzebnie. Profesjonalne i indywidualne podejście do sprawy. Na pytania Pani Izabela odpowiada cierpliwie i spokojnie. Kompetentna, doświadczona, cierpliwa i ciepła. Stały kontakt i informowanie na bieżąco o toku sprawy. Spotkania i prowadzenie mojej sprawy przez Panią Adwokat Izabelę Baran przekroczyły moje oczekiwania .Serdecznie dziękuję za pomoc i wsparcie .
  Barbara Nowacki
 • 1
 • 2
 • 3